منو کاربری

اقتصادآنلاین-شیما احمدی؛ مرکز آمار ایران در گزارشی طرح موسوم به "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در تابستان ۱۴۰۱ و فقط در شهر تهران، تعداد ۱۲ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی در پروانه‌های... اقتصادآنلاین-شیما احمدی؛ مرکز آمار ایران در گزارشی طرح موسوم به "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در تابستان ۱۴۰۱ و فقط در شهر تهران، تعداد ۱۲ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۱۱۵.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین متوسط تعداد واحدهای مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۸.۱ واحد بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش تعداد ١٥٨٨ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ١٤٠١ صادرشده که نسبت به فصل گذشته ١١٥.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ که از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ١٤٠١ صادر شده، بالغ ‌بر ۲ هزار و ۲۵۸ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٠٠.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٢ درصد کاهش داشته است. همچنین در تابستان سال ۱۴۰۱ و در کل نقاط شهری تعداد ۹۷ هزار و ۸۹۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٨.٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤.٦ درصد افزایش را نشان می‌دهد. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان نیز ٣.٢ واحد بوده است‌. تعداد ۳۰ هزار و ۳۵۲ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١٤٠١ صادرشده است که نمایانگر افزایش ٣.١ درصدی نسبت به فصل گذشته و ٢.٤ درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ١٤٠١ حدود ۱۸ هزار و ۲۳۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۶.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٩ درصد کاهش داشته است. بنابراین با بررسی آمار به نظر می‌رسد با توجه به رشد تعداد واحدهایی که پروانه برای آنها صادر شده و کاهش کل متراژ این پروانه های جدید در تهران و همه نقاط شهری، سازندگان به سمت ساخت واحدهای کوچکتر متمایل شده‌اند.

دعوت به نظرسنجی

کاربر گرامی در صورت تمایل با مراجعه به بخش نظر سنجی و تکمیل فرم ها ما را در تعیین سطح رضایت مشتریان و متقاضیان خدمات خود، یاری بفرمایید.

بی‌تردید نتایج ارزشمند این نظرسنجی می‌تواند در ارتقای سطح کیفی خدمات شرکت عمران مسکن اصفهان و تامین رضایت بیش از پیش مشتریان بسیار موثر و کارساز باشد.

شرکت در نظر سنجی


امیدواریم با ارایه خدماتی شایسته بتوانیم همواره رضایت شما مشتریان عزیز را به دست آوریم.